מדיניות החזרות וביטולים

חוגים

  ההרשמה לעשרה חודשים: ספטמבר-יוני 

     פרישה מהחוג ועצירת תשלום תתאפשר רק בהודעה של חודש מראש שתשלח בכתב-למייל    countrysurfschool@gmail.com   

הגעה לחוף וחזרה באופן עצמאי. (אלא אם תהייה הסעה מאורגנת מרמה"ש)

לא ינתן החזר כספי על ימי היעדרות החניך

לא ינתנו ימי השלמה בגין היעדרות החניך פרט לסיבה רפואית שמתמשכת מעל שבועיים -  יש לשלוח למייל אישור רפואי  

במידה ויהיו ימים בהם החוג לא יתקיים עקב תנאי מזג אויר/ זיהום מי הים יינתנו ימי השלמה מרוכזים בהודעה מראש  

במידה ותהייה עצירת פעילות עקב הקורונה ( סגר או הגבלות של הממשלה על פעילות) , ייעצרו החיובים הכספיים מייד ולא יחויב החניך על ימים אלו

החוג לא יתקיים בימי חג (שבתון)

 

 

קייטנה

ניתן לבטל השתתפות עד 30 ימים לפני תחילת הפעילות וליהנות מהחזר כספי מלא.

ביטול בתקופה של עד 14 ימים ופחות מ-30 ימים לפני תחילת המחנה יגרור חיוב דמי ביטול של 190 ש"ח וזיכוי היתרה.

ביטול השתתפות של עד 7 ימים לפני תחילת הפעילות ייהנה מהחזר של 50% מהסכום ששולם.

שלושה ימים ופחות לפני תחילת הפעילות אין אפשרות לבטל את ההרשמה ויגבה מלוא התשלום למי שביטל או לא הגיע. 

אין החזר כספי על פרישה או ימים מוחסרים

אין ימי השלמה על העדרות שאינה מחלה/פציעה (בהצגת אישור רפואי)


 

א. כל הרוכש מוצר / שירות באתר  www.countrysurf.co.il

רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן").

ב. להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

1. ברכישה של מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל

   את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

2. ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל

   את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם,

   כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) - בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו,

   ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת - בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים,

   שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ג. ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לביה"ס לגלישה קאנטרי, באמצעות פקס שמספרו 077-5558540

ו/או באמצעות שליחת אי-מייל לשירות הלקוחות של ביה"ס לגלישה קאנטרי במייל countrysurfschool@gmail.com

ד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, במקרה שהעסקה שבוטלה בהתאם להוראות סעיף ב' לעיל, הינה עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר כבר הוחל במתן השירות לפיה, תחויב בתשלום בגובה התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך טרם מועד הביטול.